MIOFASCIJALNI SINDROM i DRY NEEDLING ( SUVA PUNKCIJA)

dry-needlingMiofascijalni sidrom je tup, dubok i stalan bol u mišiću koji se pojačava pri pokretima koji angažuju zahvaćeni mišić. To kratkotrajno pojačanje bola pri pokretu obično se opisuje rečima “kao da me nešto secnulo”.

Lokalna osetljivost na pritisak, otvrdnuće zahvaćenog mišića i smanjena snaga mišića bez atrofičnih promena su najupečatljiviji simptomi miofascijalnog sindroma. Javlja se kao posledica akutnog i hroničnog istezanja nekog mišića. Akutno istezanje nastaje naglo, najčešće kod naglih trzajaiI pokreta a hronično nasataje postepeno usled čestih ponavljanih pokreta ili zamora mišića ( može se javiti usled neudobnog položaja pri spavanju). Hronični stres, kao nezaobilazni pratlac savremenog načina života, takođe doprinosi nastajanju ovog sindroma. Jedna od najefikasnijih metoda za resavanje ovog problema je Dry Needling. Dry Needling je invazivna fizioterapijska tehnika koja se koristi u tretmanu miofascijalnog bolnog sindroma. Izvodi se primenom akupunkturnih igala kojima se ulazi u bolnu tačku u mišiću tzv. triger tačku. To je mesto najjačeg bola u mišiću odakle se bol neravnomerno širi na druge delove zahvaćenog mišića ili susedne mišiće. Brzim pokretima ulaza i izlaza igla probada triger tačku razbijajući tako bolnu zonu. U samom mišiću može postojati više triger tačaka koje mogu biti aktivne (spontano stvaraju bol) i latentne (bole samo na pritisak). Pored primarnih duž mišića mogu se javiti i sekundarne triger tačke u susednim mišićima što zahteva individualni pristup svakom pacijentu. Nakon dijagnostičkog pregleda, pravi se program terapije koji se kombinuje sa drugim manuelnim tehnikama.