PITANJA I ODGOVORI

1)      Kako se određuje redosled vežbi tokom treninga?

Uvek se započinje sa centralnim mišićima, odnosno mišićima koji imaju funkciju stabilizatora, a zatim se treningom prelazi na periferne mišićne grupe koje služe kao mobilizatori.

2)       Da li postoje vežbe koje na neki nacin predstavljaju rizik za povređivanje, a istovremeno ne daju preterano dobre rezultate. ( drugim rečima povećan rizik-mala nagrada)?

Neke od vežbi koje spadaju u ovu grupu su svakako: ekstenzija-opruzanje zgloba kolena u sedećem položaju (doprinosi pattelo-femoralnom sindromu), zatim vežbanje na lat mašini tako što povlačimo letvu iza vrata (doprinosi kako povredi vratne kičme tako i povredama ramena), podizanje obe ruke do nivoa ramena sa palčevima okrenutima na dole ( ovakav pokret direktno doprinosi pojavi takozvanog “impingement syndrome” zgloba ramena). Takođe, kada je sama forma izvođenja vežbi u pitanju, nikako ne želimo da radimo čučnjeve prilikom kojih će nam kolena prelaziti nivo nožnih prstiju,  zatim vežba iskorak pri čemu će nam zglob kolena preći preko nivoa skočnog zgloba, itd.

 

3)      Koji mišići ramenog pojasa često budu disproporcionalno slabi?

-Stabilizatori  lopatice: trapezoidni mišići, i romboidalni mišići. Zatim mišić latisimus dorsi, i musculus seratus.

Vaš trener definitvno treba da zna imena ovih mišića, zatim koji pokret izvode, i kakva im je funkcija na zglob ramena.

4)       Koja je uloga mišića spoljnih rotatora ramena?

–          Pored toga što svakako rotiraju nadlakticu u polje, ova grupa mišića povlači glavu humerusa(nadlaktice) na dole ka centru zgloba ramena, i na taj način omogućavaju lakše podizanje ruke u stranu.(abdukcija)

5)      Koja je razlika između obima pokreta i fleksibilnosti?

-Obim pokreta predstavlja maksimalno moguć  pokret u jednom zglobu, dok fleksibilnost predstavlja stepen do kojeg mišić  može da se istegne preko svih zglobova preko kojih prelazi svojom dužinom.

Ovo su samo neka od pitanja koja možete da postavite Vasem treneru prilikom upoznavanja. Suština je da svoje telo poverite onome ko zna ipak nešto više od običnog brojanja do deset ili da vas naprosto preznoji.  Pravilnim odabirom ličnog trenera dobijate dobre preduslove za fitnes a ne za povredu.

Literatura:

Scott K. Powers, Edward T. Howley : “EXERCISE PHYSIOLOGY” (forth edition)

Thomas R. Baechle, Roger W. Earle: “ESSENTIALS OF STRENGTH TRAINING AND CONDITIONING” (second edition)