REFLEKSOLOGIJA STOPALA

Refleksologija stopala je tretman refleksnih tačaka na stopalima koje su povezane sa određenim organima, sve u cilju poboljšanja njihovih funkcija. Prvi tretman je ujedno i dijagnostički jer nam bol na određenoj tački stopala pokazuje koji organ pati. Masažom refleksnih tačaka na stopalima, kada se odblokiraju sve neravnoteže, omogućava se nesmetan protok životne energije.